Nové předpisy

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů - § 79 ČÁST TŘETÍ Změna zákona o volbách do zastupitelstev v obcích

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů
§ 79
V zákoně č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 247/1995 Sb., se části první, čtvrtá, pátá a šestá a příloha k zákonu zrušují.