Nové předpisy

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů - § 51 Vyhlášení celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí

§ 51
Vyhlášení celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do zastupitelstev obcí sdělením ve Sbírce zákonů.