Nové předpisy

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů - § 49 Informování volebních stran při volbách do zastupitelstev obcí

§ 49
Informování volebních stran při volbách do zastupitelstev obcí
Český statistický úřad zašle neprodleně souhrnné informace o výsledku voleb do zastupitelstev obcí ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu v písemné formě zmocněncům volebních stran a nezávislým kandidátům, jejichž kandidátní listina byla v obci zaregistrována, a na vyžádání jim předá informace o výsledku voleb na úrovni pověřeného obecního úřadu nebo kraje v elektronické formě.