Nové předpisy

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů - § 13 Obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory

§ 13
Obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory
(1) Obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory,
a) projednává a registruje kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce,
b) pro účely registrace kandidátních listin a kontroly petic využívá údaje v rozsahu a za podmínek podle § 12 odst. 3 až 9,
c) informuje starostu o registraci kandidátních listin,
d) losuje pořadí volebních stran na hlasovacím lístku,
e) zajišťuje tisk hlasovacích lístků,
f) vyhlašuje výsledky voleb v obci,
g) zajišťuje archivaci volební dokumentace.
(2) Pouze zaměstnanec, který má osvědčení podle § 10 odst. 1 písm. g), je oprávněn činit úkony uvedené v § 12 odst. 2.