Nové předpisy

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 174/2014 Sb., o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně a Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

174/2014 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 6. srpna 2014

o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně a Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byla u něj uložena v období od 17. 6. 2014 - 31. 7. 2014 Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2014 a Dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně:

1. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2014, uzavřená dne 4. 6. 2014 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy
- Asociací svobodných odborů
a
Zemědělským svazem České republiky.
2. Dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřený dne 17. 6. 2014 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
a
Svazem zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu.


Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.