Nové předpisy

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, § 27 - Ochrana spotřebitele při neoprávněném podnikání

§ 27
Ochrana spotřebitele při neoprávněném podnikání
Povinnosti prodávajících, výrobců, dovozců nebo dodavatelů mají i osoby, které provozují činnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) až e) bez příslušného oprávnění.