Nové předpisy

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, § 6 - Zákaz diskriminace spotřebitele

§ 6
Zákaz diskriminace spotřebitele
Prodávající nesmí při prodeji výrobků nebo poskytování služeb spotřebitele diskriminovat.