Nové předpisy

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, § 7 - zrušen

§ 7
zrušen