Nové předpisy

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, § 7b - Zákaz nabízení, prodeje a vývozu výrobků určených pro humanitární účely

§ 7b
Zákaz nabízení, prodeje a vývozu výrobků určených pro humanitární účely
Nabízet za účelem prodeje, prodávat a vyvážet mimo území České republiky výrobky, které jsou určeny pro humanitární účely podle zvláštního právního předpisu7), se zakazuje.