Nové předpisy

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, § 8 - zrušen

§ 8
zrušen