Nové předpisy

Nařízení vlády č. 231/2014 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2015

   231/2014 Sb.
   NAŘÍZENÍ VLÁDY

   ze dne 27. října 2014

   o  stanovení  prostředků  státního  rozpočtu  pro  poskytnutí dotace na
   úhradu  části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory
   tepla pro rok 2015

   Vláda   nařizuje  podle  §  28  odst.  2  zákona  č.  165/2012  Sb.,  o
   podporovaných  zdrojích  energie  a  o změně některých zákonů, ve znění
   zákona č. 310/2013 Sb.:

   § 1
   Prostředky státního rozpočtu
   Prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny
   elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2015
   činí 15 700 000 000 Kč.

   § 2
   Účinnost
   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

   Předseda vlády:
   Mgr. Sobotka v. r.

   Ministr průmyslu a obchodu:
   Ing. Mládek, CSc., v. r.