Nové předpisy

Zákon č. 234/2014 Sb., o stání službě, § 20-21 HLAVA I SLUŽEBNÍ POMĚR NA DOBU NEURČITOU A NA DOBU URČITOU

HLAVA I
SLUŽEBNÍ POMĚR NA DOBU NEURČITOU A NA DOBU URČITOU

§ 20
Služba se vykonává ve služebním poměru na dobu neurčitou nebo na dobu určitou.

§ 21
(1) Státní zaměstnanci vykonávají službu zpravidla ve služebním poměru na dobu neurčitou.
(2) Do služebního poměru na dobu určitou se vždy přijme osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku. Na dobu určitou lze přijmout osobu rovněž v případech tehdy, je-li třeba nahradit dočasně nepřítomného zaměstnance.
(3) Další případy, ve kterých lze s ohledem na zvláštní povahu služby přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou, stanoví vláda nařízením.