Nové předpisy

Zákon č. 234/2014 Sb., o stání službě, § 98 HLAVA I ROVNÉ ZACHÁZENÍ A ZÁKAZ DISKRIMINACE

HLAVA I
ROVNÉ ZACHÁZENÍ A ZÁKAZ DISKRIMINACE

§ 98
Na rovné zacházení a zákaz diskriminace ve služebním poměru se § 16 a 17 zákoníku práce použijí obdobně.