Nové předpisy

Zákon č. 234/2014 Sb., o stání službě, Příloha 2 ROZPĚTÍ PŘÍPLATKŮ ZA VEDENÍ

Příloha 2 k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě

ROZPĚTÍ PŘÍPLATKŮ ZA VEDENÍ