Nové předpisy

Zákon č. 234/2014 Sb., o stání službě, úvodní ustanovení

234/2014 Sb.
ZÁKON
ze dne 1. října 2014

o státní službě

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: