Nové předpisy

Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, neboli také zvaný jako zákon o dětských skupinách. Zákon o dětských skupinách nově upravuje například pravidla pro lesní školky či skautské oddíly.

Zákon č. 247/2014 Sb.

§ 1-26 ČÁST PRVNÍ SLUŽBA PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ
§ 1-2 HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 Předmět úpravy
§ 2 Služba péče o dítě v dětské skupině
§ 3-13 HLAVA II POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ
§ 3 Poskytovatel
§ 4 Oprávnění poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině
§ 5 Podmínky pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
§ 6 Úhrada nákladů za službu péče o dítě v dětské skupině
§ 7 Počet dětí a nejnižší počet pečujících osob v jedné dětské skupině
§ 8 Stravování
§ 9 Postup při onemocnění dítěte
§ 10 Vnitřní pravidla a plán výchovy a péče
§ 11 Evidence dětí v dětské skupině
§ 12 Pojištění odpovědnosti za škodu
§ 13 Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
§ 14-15 HLAVA III TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY A HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA PROSTORY A PROVOZ
§ 14 Díl 1 Technické požadavky na stavby
§ 15 Díl 2 Hygienické požadavky na prostory a provoz
§ 16-20 HLAVA IV VZNIK, ZMĚNA A ZÁNIK OPRÁVNĚNÍ A EVIDENCE POSKYTOVATELŮ
§ 21 HLAVA V KONTROLA
§ 22-26 HLAVA VI SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 22 Přestupky
§ 23 Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 24 Společná ustanovení ke správním deliktům
§ 25 Přechodné ustanovení
§ 26 Zmocňovací ustanovení
§ 27 ČÁST DRUHÁ Změna zákona o inspekci práce
§ 28 ČÁST TŘETÍ Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
§ 29 ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
§ 30-31 ČÁST PÁTÁ Změna zákona o daních z příjmů
§ 31 Přechodné ustanovení
§ 32 ČÁST ŠESTÁ ÚČINNOST