Nové předpisy

Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů - § 32 ČÁST ŠESTÁ ÚČINNOST

ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST

§ 32
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2014.

Hamáček v. r.
Sobotka v. r.