Nové předpisy

Nařízení vlády č. 292/2014 Sb., o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení

292/2014 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. listopadu 2014

o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení

Vláda nařizuje podle § 61 odst. 9 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.:

§ 1
Kategorie obcí výkonu služby
Pro výpočet přídavku na bydlení se stanovují tyto kategorie obcí výkonu služby vojáka z povolání:

a) I. kategorie - hlavní město Praha,

b) II. kategorie - ostatní obce.

§ 2
Koeficienty pro výpočet přídavku na bydlení
Pro výpočet přídavku na bydlení se stanovují tyto koeficienty:

a) 1,10násobek základní měsíční sazby minimální mzdy stanovené nařízením vlády o minimální mzdě1), a to pro obec I. kategorie,

b) 1,09násobek základní měsíční sazby minimální mzdy stanovené nařízením vlády o minimální mzdě1), a to pro obec II. kategorie.

§ 3
Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 219/2013 Sb., o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení, se zrušuje.

§ 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministr obrany:
MgA. Stropnický v. r.

1) § 2 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.