Nové předpisy

Nařízení vlády č. 327/2014 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

327/2014 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. prosince 2014,

kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva,
a částek normativních nákladů na bydlení


Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen ˙zákon˙):

§ 1
(1) Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 za kalendářní měsíc částku:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona Kč jedna
1 906 dvě
2 608 tři
3 411 čtyři a více 4 113

(2) Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 za kalendářní měsíc:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona Kč jedna
700 dvě
957 tři
1 252 čtyři a více 1 547

§ 2
Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 pro

a)bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy:
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha více než 100 000 50 000 -- 99 999 10 000 -- 49 999
do 9 999 jedna 
7 6236 0525 7674 9134 730 dvě
10 9578 8078 4177 2496 998 tři
14 90312 09211 58110 0539 726 čtyři a více18 67415 28314 66812 82512 430

b)bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha více než 100 000 50 000 -- 99 999 10 000 -- 49 999
do 9 999 jedna
4 4094 4094 4094 4094 409 dvě
6 5886 5886 5886 5886 588 tři
9 1599 1599 1599 1599 159 čtyři a více 11 67611 67611 67611 67611 676

§ 3
Ustanovení § 1 a 2 se použijí poprvé pro stanovení příspěvku na bydlení za leden 2015.

§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.