Nové předpisy

RS03/2014 - Sdělení č. o1/c114/2014 Sb., Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 247/2014 Sb.

RS03/2014
SDĚLENÍ

   Ministerstva vnitra

   o  opravě  tiskové chyby v zákoně č. 247/2014 Sb., o poskytování služby
   péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

   V  části  první hlavě II v § 5 odst. 1 písm. c) mají místo slov „služby
   péče o dítě v dětské skupině^4),“ správně být slova „služby péče o dítě
   v dětské skupině,“.