Nové předpisy

Sdělení č. 290/2014 Sb., o vydání cenových rozhodnutí

   290/2014 Sb.
   SDĚLENÍ
   Energetického regulačního úřadu
   ze dne 5. prosince 2014

   o vydání cenových rozhodnutí

   Energetický  regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990
   Sb.,  o  cenách,  ve  znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17
   odst.  6  písm.  d)  zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o
   výkonu  státní  správy  v  energetických  odvětvích a o změně některých
   zákonů  (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové
   rozhodnutí  č.  2/2014  ze  dne 25. listopadu 2014, kterým se stanovují
   regulované  ceny související s dodávkou elektřiny, cenové rozhodnutí č.
   3/2014  ze  dne 25. listopadu 2014, kterým se stanovují regulované ceny
   související  s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí, a
   cenové  rozhodnutí  č. 4/2014 ze dne 25. listopadu 2014, o regulovaných
   cenách souvisejících s dodávkou plynu.

   Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační
   úřad  cenové rozhodnutí č. 2/2014 v Energetickém regulačním věstníku ze
   dne  26.  listopadu  2014,  v  částce  5, cenové rozhodnutí č. 3/2014 v
   Energetickém regulačním věstníku ze dne 26. listopadu 2014, v částce 6,
   a cenové rozhodnutí č. 4/2014 v Energetickém regulačním věstníku ze dne
   26.  listopadu 2014, v částce 7. Uvedeným dnem nabyla cenová rozhodnutí
   platnosti.  Účinnosti  nabývají  tato  cenová  rozhodnutí dnem 1. ledna
   2015.

   Předsedkyně:
   Ing. Vitásková v. r.