Nové předpisy

Sdělení č. 12/2015 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

   12/2015 Sb.
   SDĚLENÍ
   Ministerstva práce a sociálních věcí
   ze dne 16. ledna 2015

   o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

   Ministerstvo   práce   a  sociálních  věcí  sděluje,  že  v  souladu  s
   ustanovením   §   9  odst.  1  zákona  č.  2/1991  Sb.,  o  kolektivním
   vyjednávání,  v  platném  znění, byly u něj uloženy v období od 15. 12.
   2014 - 8. 1. 2015 tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

   1.  Kolektivní  smlouva  vyššího  stupně na rok 2015 (pro a. s. a s. r.
   o.), uzavřená dne 11. 11. 2014 mezi smluvními stranami

   Odborovým   svazem   pracovníků   dopravy,  silničního  hospodářství  a
   autoopravárenství Čech a Moravy - Sekcí silničního hospodářství
   a
   Svazem dopravy České republiky - Sekcí silničního hospodářství.

   2.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2015, uzavřená dne 11. 11.
   2014 mezi smluvními stranami

   Odborovým   svazem   pracovníků   dopravy,  silničního  hospodářství  a
   autoopravárenství Čech a Moravy - Sekcí silničního hospodářství
   a
   Svazem dopravy České republiky - Sekcí silničního hospodářství.

   3.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2015, uzavřená dne 10. 12.
   2014 mezi smluvními stranami

   Odborovým   svazem  pracovníků  dřevozpracujících  odvětví,  lesního  a
   vodního hospodářství
   a
   Svazem zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika.

   4.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2015 - 2016, uzavřená dne
   16. 12. 2014 mezi smluvními stranami

   Odborovým svazem ECHO, Českým odborovým svazem energetiků
   a
   Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.

   5.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2015, uzavřená dne 19. 12.
   2014 mezi smluvními stranami

   Odborovým svazem ECHO
   a
   Svazem chemického průmyslu České republiky.

   6.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2015, uzavřená dne 22. 12.
   2014 mezi smluvními stranami

   Zemědělským svazem České republiky,

   Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů
   a
   Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy

   - Asociací svobodných odborů České republiky.

   Ministryně:
   Mgr. Marksová v. r.