Nové předpisy

Sdělení č. RS01/2015 Sb., o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

   RS01/2015 Sb.
   SDĚLENÍ
   Ministerstva vnitra

   o  opravě  tiskové  chyby v nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení
   dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové
   povinnosti

   V  §  3  v písmenu a) mají místo slov „1. ledna 2015“ správně být slova
   „1. dubna 2015“.