Nové předpisy

Sdělení č. 21/2015 Sb., Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí konaného dne 31. ledna 2015

21/2015 Sb.
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 2. února 2015

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí konaného dne 31. ledna 2015

Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí, konaného dne 31. ledna 2015, vyhlášeného sdělením Ministerstva vnitra č. 288/2014 Sb.

Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními
komisemi, zjistil následující výsledky opakovaného hlasování:

a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo: 2

b) celkový počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů: 51 004

c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 12 655

d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí: 65
v tom podle volebních stran:
7 Česká strana sociálně demokratická 7
47 Komunistická strana Čech a Moravy 15
53 Občanská demokratická strana 0
79 NE Bruselu – Národní demokracie 0
119 Unie pro sport a zdraví 0
197 NESPOKOJENÍ OBČANÉ! 0
364 Sdružení SZ, NK 11
456 Sdružení HNHRM, NK 6
480 Sdružení TOP 09, NK 5
520 Sdružení Ú, NK 0
714 Strana svobodných občanů 0
721 TOP 09 0
735 Nezávislí pro Bílinu 2
745 Bílinští sociální demokraté 2
759 Česká Suverenita 0
768 ANO 2011 11
1017 NOVÝ SEVER 6
1024 Otevřená radnice 0
1100 Koalice SZ, Piráti a B10.cz 0

e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované
hlasování (§ 43 odst. 2):
– seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8):
nevyskytlo se,
– seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):
nevyskytlo se.

Předseda Státní volební komise:
Chovanec v. r.