Nové předpisy

Sdělení č. 20/2015 Sb., Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 31. ledna 2015

20/2015 Sb.
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 2. února 2015

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 31. ledna 2015

Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky dodatečných voleb do zastupitelstev obcí, konaných dne 31. ledna 2015, vyhlášených sdělením Ministerstva vnitra č. 232/2014 Sb.

Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními
komisemi, zjistil následující výsledky dodatečných voleb:

a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo: 13

b) celkový počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů: 1 852

c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 1 347

d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí: 81
v tom podle volebních stran:

80 Nezávislí kandidáti 12
90 Sdružení nezávislých kandidátů – místní sdružení celkem 69

e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované
hlasování (§ 43 odst. 2):
– seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8):
nevyskytlo se,
– seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):
nevyskytlo se.

Předseda Státní volební komise:
Chovanec v. r.