Nové předpisy

Sdělení č. 33/2015 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 368/2014 Sb.

   33/2015 Sb.
   SDĚLENÍ
   Ministerstva práce a sociálních věcí
   ze dne 9. února 2015

   o  vyhlášení  výše  platové základny pro určení platu státních zástupců
   podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech
   státních  zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu
   a  odměně  za  pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších
   organizacích  a  orgánech,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  ve  znění
   pozdějších  předpisů,  kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a
   sociálních věcí č. 368/2014 Sb.

   Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje podle § 3 odst. 3 zákona
   č.  201/1997  Sb.,  o  platu a některých dalších náležitostech státních
   zástupců  a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně
   za   pracovní   pohotovost   v   rozpočtových  a  v  některých  dalších
   organizacích  a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona
   č.  309/2002  Sb., zákona č. 425/2010 Sb. a zákona č. 347/2011 Sb., pro
   rok 2015 platovou základnu ve výši 68 177,70 Kč^*).

   Ministryně:
   Mgr. Marksová v. r.

   *) V důsledku rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. 12. 2014, sp. zn. 21
   Cdo 1440/2014-456.