Nové předpisy

Sdělení č. 32/2015 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 367/2014 Sb.

   32/2015 Sb.
   SDĚLENÍ
   Ministerstva práce a sociálních věcí
   ze dne 9. února 2015

   o  vyhlášení  výše platové základny pro určení platu a některých náhrad
   výdajů  soudců  podle  zákona  č.  236/1995  Sb.,  o  platu  a  dalších
   náležitostech  spojených  s  výkonem funkce představitelů státní moci a
   některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve
   znění  pozdějších  předpisů,  kterým  se nahrazuje sdělení Ministerstva
   práce a sociálních věcí č. 367/2014 Sb.

   Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje podle § 3 odst. 3 zákona
   č.  236/1995  Sb.,  o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem
   funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a
   poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona
   č.  425/2010  Sb.,  nálezu  Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 181/2012
   Sb.,  zákona  č. 11/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.
   161/2014  Sb.  a zákona č. 359/2014 Sb., pro rok 2015 platovou základnu
   pro soudce ve výši 75 753 Kč^*).

   Ministryně:
   Mgr. Marksová v. r.

   *) V důsledku rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. 12. 2014, sp. zn. 21
   Cdo 1440/2014-456.