Nové předpisy

Sdělení č. 31/2015 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 366/2014 Sb.

   31/2015 Sb.
   SDĚLENÍ
   Ministerstva práce a sociálních věcí
   ze dne 9. února 2015

   o  vyhlášení  výše platové základny pro určení platu a některých náhrad
   výdajů  představitelů  podle  zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších
   náležitostech  spojených  s  výkonem funkce představitelů státní moci a
   některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve
   znění  pozdějších  předpisů,  kterým  se nahrazuje sdělení Ministerstva
   práce a sociálních věcí č. 366/2014 Sb.

   Ministerstvo  práce  a sociálních věcí vyhlašuje podle § 3 odst. 3 věty
   druhé  a  §  3a  odst.  1  zákona  č.  236/1995  Sb., o platu a dalších
   náležitostech  spojených  s  výkonem funkce představitelů státní moci a
   některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve
   znění  zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 425/2010 Sb., nálezu Ústavního
   soudu  vyhlášeného  pod  č. 181/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., nálezu
   Ústavního  soudu  vyhlášeného  pod č. 161/2014 Sb. a zákona č. 359/2014
   Sb., pro rok 2015 platovou základnu pro představitele ve výši 56 814,75
   Kč^*).

   Ministryně:
   Mgr. Marksová v. r.

   *) V důsledku rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. 12. 2014, sp. zn. 21
   Cdo 1440/2014-456.