Nové předpisy

Nařízení vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

52/2015 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. března 2015,
kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,

o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 153 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 626/2004 Sb., podle § 98 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., a podle § 120 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 626/2004 Sb.:

Čl. I
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb., nařízení vlády č. 697/2004 Sb., nařízení vlády č. 50/2006 Sb., nařízení vlády č. 614/2006 Sb., nařízení vlády č. 79/2008 Sb., nařízení vlády č. 20/2009 Sb., nařízení vlády č. 375/2010 Sb. a nařízení vlády č. 459/2013 Sb., se mění takto:

1. Příloha č. 1 zní:
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.2. Příloha č. 2 zní:
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.3. Příloha č. 3 zní:
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2015.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:
Chovanec v. r.