Nové předpisy

Sdělení č. 47/2015 Sb., Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2015

47/2015 Sb.
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 16. března 2015

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2015

Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí, konaných dne 14. března 2015.

Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 277/2014 Sb., č. 284/2014 Sb. a č. 287/2014 Sb. se dne 14. března 2015 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.

Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními
komisemi, zjistil následující výsledky voleb:

a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo: 41

b) celkový počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů: 10 247

c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 6 820

d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí: 274
v tom podle volebních stran:
1 Křesťan. a demokrat. unie-Českosl. strana lidová 9
7 Česká strana sociálně demokratická 7
47 Komunistická strana Čech a Moravy 3
80 Nezávislí kandidáti 10
90 Sdruž. nezávislých kandidátů – místní sdružení celkem 223
155 DOMOV 4
166 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 14
721 TOP 09 1
768 ANO 2011 3

e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované
hlasování (§ 43 odst. 2):

Seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):
nevyskytlo se

Seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):
nevyskytlo se.

Předseda Státní volební komise:
Chovanec v. r.