Nové předpisy

Sdělení č. 44/2015 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

   44/2015 Sb.
   SDĚLENÍ
   Ministerstva práce a sociálních věcí
   ze dne 3. března 2015

   o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

   Ministerstvo   práce   a  sociálních  věcí  sděluje,  že  v  souladu  s
   ustanovením   §   9  odst.  1  zákona  č.  2/1991  Sb.,  o  kolektivním
   vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy v období od 2. 2. 2015
   - 27. 2. 2015 tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

   1.  Kolektivní  smlouva vyššího stupně na rok 2015, uzavřená dne 15. 1.
   2015

   mezi smluvními stranami

   Odborovým   svazem  pracovníků  dřevozpracujících  odvětví,  lesního  a
   vodního hospodářství v ČR,

   Česko-moravským odborovým sdružením
   a
   Asociací Českého papírenského průmyslu.

   2.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2015 - 2016, uzavřená dne
   14. 1. 2015

   mezi smluvními stranami

   Odborovým svazem KOVO
   a
   Českomoravskou elektrotechnickou asociací.

   3.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2015 - 2016, uzavřená dne
   15. 12. 2014

   mezi smluvními stranami

   Odborovým svazem KOVO
   a
   Unií zaměstnavatelských svazů ČR.

   4.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na období od 1. 1. 2015 - 31. 12.
   2016, uzavřená dne 15. 1. 2015 mezi smluvními stranami

   Odborovým svazem pracovníků obchodu
   a
   Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR.

   5.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2015 - 2016, uzavřená dne
   28. 1. 2015

   mezi smluvními stranami

   Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu
   a
   Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR.

   6. Dodatek č. 3 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na období od 1. 7.
   2012 - 30. 6. 2016, uzavřený dne 18. 12. 2014 mezi smluvními stranami

   Odborovým svazem pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví
   a
   Svazem bank a pojišťoven.

   Ministryně:
   Mgr. Marksová v. r.