Nové předpisy

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 102/2015 Sb., o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

   102/2015 Sb.
   SDĚLENÍ
   Ministerstva práce a sociálních věcí
   ze dne 20. dubna 2015

   o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

   Ministerstvo   práce   a  sociálních  věcí  sděluje,  že  v  souladu  s
   ustanovením   §   9  odst.  1  zákona  č.  2/1991  Sb.,  o  kolektivním
   vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy v období únor - březen
   2015 tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

   1.  Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřený dne 26.
   2. 2015 mezi smluvními stranami

   Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu
   a
   Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu.
   2.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2015 - 2016, uzavřená dne
   9. 3. 2015 mezi smluvními stranami
   Svazem obchodu a cestovního ruchu České republiky
   a
   Českomoravským  odborovým  svazem  pohostinství,  hotelů  a  cestovního
   ruchu.
   3. Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě na léta 2015 - 2016, uzavřený dne
   10. 3. 2015 mezi smluvními stranami
   Českým svazem zaměstnavatelů v energetice
   a
   Odborovým svazem ECHO,
   Českým odborovým svazem energetiků.

   Ministryně:
   Mgr. Marksová v. r.