Nové předpisy

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí - § 24 DÍL 3 Ustanovení přechodná

DÍL 3
Ustanovení přechodná

§ 24
Oprávněná osoba, která získala osvědčení podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 499/1992 Sb., o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednání posudku, se považuje za držitele autorizace podle § 19.