Nové předpisy

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí - Úvodní ustanovení

   100/2001 Sb.
   ZÁKON
   ze dne 20. února 2001

   o   posuzování   vlivů   na  životní  prostředí  a  o  změně  některých
   souvisejících zákonů

   (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

   Změna: 93/2004 Sb.
   Změna: 163/2006 Sb.
   Změna: 186/2006 Sb.
   Změna: 216/2007 Sb.
   Změna: 124/2008 Sb.
   Změna: 436/2009 Sb.
   Změna: 223/2009 Sb.
   Změna: 227/2009 Sb.
   Změna: 38/2012 Sb.
   Změna: 85/2012 Sb.
   Změna: 167/2012 Sb.
   Změna: 350/2012 Sb.
   Změna: 39/2015 Sb.

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: