Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 71 - § 99


HLAVA SEDMÁ

   zrušena

   nadpis vypuštěn
   § 71

   Je-li  finanční závazek spotřebitele hrazen odloženou platbou, půjčkou,
   úvěrem   nebo   jinou   obdobnou  finanční  službou,  kterou  poskytuje
   spotřebiteli  poskytovatel  nebo  třetí  osoba na základě ujednání mezi
   touto  třetí  osobou a poskytovatelem, vztahují se účinky odstoupení od
   smlouvy  podle  § 58 i na smlouvu o odložené platbě, půjčce, úvěru nebo
   jiné  obdobné  finanční  službě,  aniž  by s tím byly spojeny jakékoliv
   náklady pro spotřebitele.

   § 72

   zrušen

   § 73

   zrušen

   § 74

   zrušen

   § 75

   zrušen

   § 76

   zrušen

   § 77

   zrušen

   § 78

   zrušen

   § 79

   zrušen

   § 80

   zrušen

   § 81

   zrušen

   § 82

   zrušen

   § 83

   zrušen

   § 84

   zrušen

   § 85

   zrušen

   § 86

   zrušen

   § 87

   zrušen

   § 88

   zrušen

   § 89

   zrušen

   nadpis vypuštěn

   § 90

   zrušen

   § 91

   zrušen

   § 92

   zrušen

   nadpis vypuštěn

   § 93

   zrušen

   nadpis vypuštěn

   § 94

   zrušen

   nadpis vypuštěn

   § 95

   zrušen

   nadpis vypuštěn

   § 96

   zrušen

   § 97

   zrušen

   § 98

   zrušen

   nadpis vypuštěn

   § 99

   zrušen