Nové předpisy

Zákon č. 1/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


Čl.I Zákon č. 435/2004 Sb.
Čl.II Přechodná ustanovení
Čl.III V § 2 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb.
Čl.IV Zákon č. 137/2006 Sb.
Čl.V V § 9 zákona č. 187/2006 Sb.
Čl.VI Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.