Nové předpisy

Zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

Zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, mění mimo jiné zákoník práce pro rok 2011 a také zákon o zaměstnanosti.

Hlavička zákona
část první - Změna zákona o nemocenském pojištění
část druhá - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
část třetí - Změna zákoníku práce
část čtvrtá - Změna zákona o státní sociální podpoře
část pátá - Změna zákona o zaměstnanosti
část šestá - Změna zákona o sociálních službách
část sedmá - Změna občanského soudního řádu
část osmá - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
část devátá - Změna zákona o důchodovém pojištění
část desátá - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
část jedenáctá - Změna zákona o obcích
část dvanáctá - Změna zákona o krajích
část třináctá - Změna zákona o hlavním městě Praze
část čtrnáctá - Změna služebního zákona
část patnáctá - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
část šestnáctá - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
část sedmnáctá - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
část osmnáctá - účinnost