Nové předpisy

Zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí - část šestnáctá - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl. XXVIII

Zákon č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 362/2009 Sb., se mění takto:

1. V čl. I se body 9, 12 až 14, bod 28, pokud jde o § 29 odst. 1 písm. g) a h), body 55 a 81, bod 98, pokud jde o § 107 odst. 2 písm. p), a bod 101, pokud jde o § 107 odst. 2 písm. p), zrušují.

2. V čl. II se body 3 a 4 zrušují.

3. V čl. VI se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).