Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb.

Obchodní zákoník v aktuálním znění k 1.1.2012

Obchodní zákoník byl v roce 2011 novelizován zákony č. 188/2011 Sb., č. 351/2011 Sb., č. 355/2011 Sb., č. 420/2011 Sb. Účinnost podsedního zákona měnícího obchodní zákoník nastala 1.1.2012.
celé aktuální znění obchodního zákoníku:

Aktuální platné znění obchodního zákoníku nenajdete pouze na našich stránkách!

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Úvod     Hlavička zákona 
Část I. 
Obecná ustanovení 
Hlava I
Základní ustanovení
Díl 1  § 1 - 4 Úvodní ustanovení
Díl 2  § 5 - 7 Podnik a obchodní jmění
Díl 3  § 8 - 12 Obchodní firma
Díl 4  § 13 - 16 Jednání podnikatele
Díl 5  § 17 - 20 Obchodní tajemství
Hlava II
Podnikání zahraničních osob
Díl 1  § 21 - 23 Základní ustanovení
Díl 2  § 24 Majetková účast zahraničních osob v českých právnických osobách
Díl 3  § 25 Ochrana majetkových zájmů zahraničních osob při podnikání v České republice
Díl 4  § 26 Přemístění sídla
Hlava III § 27 - 38l Obchodní rejstřík
Hlava IV § 39 - 40 Účetnictví podnikatelů
Hlava V
Hospodářská soutěž
Díl I § 41 - 43 Účast na hospodářské soutěži
Díl II § 44 - 52 Nekalá soutěž
Díl III § 53 - 55 Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži
Část II.     Obchodní společnosti a družstvo 
Hlava 1     Obchodní společnosti 
Díl 1  § 56 - 75c  Obecná ustanovení 
Díl 2  § 76 - 92e  Veřejná obchodní společnost 
Díl 3  § 93 - 104e  Komanditní společnost 
Díl 4  § 105 - 153e  Společnost s ručením omezeným 
Díl 5  § 154 - 220zc  Akciová společnost 
Hlava 2  § 221 - 260  Družstvo 
Díl 1  § 221 - 226  Základní ustanovení
Díl 2  § 227 - 236  Vznik a zánik členství
Díl 3  § 237 - 251  Orgány družstva
Díl 4  § 252 - 253  Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření
Díl 5  § 254 - 260  Zrušení, likvidace a změna právní formy družstva
Část III.     Obchodní závazkové vztahy 
Hlava 1 
Obecná ustanovení 
Díl 1  § 261 - 265 Předmět právní úpravy a její povaha
Díl 2  § 266 - 268 Některá ustanovení o právních úkonech
Díl 3  § 269 - 288 Některá ustanovení o uzavírání smlouvy
Díl 4  § 289 - 292 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
Díl 5  § 293 - 296 Některá ustanovení o společných závazcích a společných právech
Díl 6  § 297 - 323i Zajištění závazku
Díl 7  § 324 - 343 Zánik závazku jeho splněním
Díl 8  § 344 - 357 Některá ustanovení o zániku nesplněného závazku
Díl 9  § 358 - 364 Některá ustanovení o započtení pohledávek
Díl 10  § 365 - 386 Porušení smluvních povinností a jeho následky
Díl 11  § 387 - 408 Promlčení
Hlava 2     Zvláštní ustanovení o některých obchodních závazkových vztazích 
Díl 1  § 409 - 470  Kupní smlouva 
Díl 2  § 471 - 475  Ujednání v souvislosti s kupní smlouvou 
Díl 3  § 476 - 488a  Smlouva o prodeji podniku 
Díl 3A  § 488b - 488i  Smlouva o nájmu podniku 
Díl 4  § 489 - 496  Smlouva o koupi najaté věci 
Díl 5  § 497 - 507  Smlouva o úvěru 
Díl 6  § 508 - 515  Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví 
Díl 7  § 516 - 526  Smlouva o uložení věci 
Díl 8  § 527 - 535  Smlouva o skladování 
Díl 9  § 536 - 565  Smlouva o dílo 
Díl 10  § 566 - 576  Smlouva mandátní 
Díl 11  § 577 - 590  Smlouva komisionářská 
Díl 12  § 591 - 600  Smlouva o kontrolní činnosti 
Díl 13  § 601 - 609  Smlouva zasílatelská 
Díl 14  § 610 - 629  Smlouva o přepravě věci 
Díl 15  § 630 - 637  Smlouva o nájmu dopravního prostředku 
Díl 16  § 638 - 641  Smlouva o provozu dopravního prostředku 
Díl 17  § 642 - 651  Smlouva o zprostředkování 
Díl 18  § 652 - 672a  Smlouva o obchodním zastoupení 
Díl 19  § 673 - 681  Smlouva o tichém společenství 
Díl 20  § 682 - 691  Smlouva o otevření akreditivu 
Díl 21  § 692 - 699  Smlouva o inkasu 
Díl 22  § 700 - 707  Smlouva o bankovním uložení věci 
Díl 23  § 708 - 715a  Smlouva o běžném účtu 
Díl 24  § 716 - 719b  Smlouva o vkladovém účtu 
Díl 25  § 720 - 724  Cestovní šek 
Díl 26  § 725 - 728  Slib odškodnění 
Hlava 3 
Zvláštní ustanovení pro závazkové vztahy v mezinárodním obchodu 
Díl 1  § 729 Předmět úpravy
Díl 2  § 730 - 738  Obecná ustanovení
Díl 3  § 739 - 755  Zvláštní ujednání
Část IV.  § 756 - 775  Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 
Poznámky     Poznámky pod čarou