Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Hlavička zákona

513/1991 Sb.

  ZÁKON

  ze dne 5. listopadu 1991

  Obchodní zákoník

  Změna: 600/1992 Sb.
  Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.)
  Změna: 286/1993 Sb.
  Změna: 156/1994 Sb.
  Změna: 84/1995 Sb.
  Změna: 142/1996 Sb. (část)
  Změna: 94/1996 Sb.
  Změna: 142/1996 Sb.
  Změna: 77/1997 Sb.
  Změna: 15/1998 Sb.
  Změna: 165/1998 Sb.
  Změna: 356/1999 Sb.
  Změna: 27/2000 Sb., 105/2000 Sb.
  Změna: 29/2000 Sb.
  Změna: 370/2000 Sb.(část)
  Změna: 30/2000 Sb., 367/2000 Sb., 370/2000 Sb.
  Změna: 370/2000 Sb.(část)
  Změna: 120/2001 Sb.
  Změna: 239/2001 Sb.
  Změna: 501/2001 Sb.
  Změna: 353/2001 Sb.
  Změna: 15/2002 Sb.
  Změna: 126/2002 Sb.
  Změna: 308/2002 Sb.
  Změna: 125/2002 Sb., 151/2002 Sb., 312/2002 Sb.
  Změna: 476/2002 Sb., 87/2003 Sb., 88/2003 Sb.
  Změna: 437/2003 Sb.
  Změna: 370/2000 Sb.(část), 308/2002 Sb. (část), 85/2004 Sb., 257/2004
  Sb.
  Změna: 360/2004 Sb.
  Změna: 484/2004 Sb.
  Změna: 360/2004 Sb. (část)
  Změna: 499/2004 Sb., 554/2004 Sb.
  Změna: 179/2005 Sb.
  Změna: 216/2005 Sb. (část)
  Změna: 216/2005 Sb.
  Změna: 377/2005 Sb.
  Změna: 413/2005 Sb.
  Změna: 56/2006 Sb.
  Změna: 79/2006 Sb., 81/2006 Sb.
  Změna: 57/2006 Sb.
  Změna: 308/2006 Sb.
  Změna: 269/2007 Sb., 296/2007 Sb.
  Změna: 36/2008 Sb.
  Změna: 344/2007 Sb.
  Změna: 104/2008 Sb.
  Změna: 126/2008 Sb., 130/2008 Sb., 230/2008 Sb.
  Změna: 215/2009 Sb., 217/2009 Sb.
  Změna: 230/2009 Sb.
  Změna: 285/2009 Sb.
  Změna: 420/2009 Sb.
  Změna: 227/2009 Sb., 152/2010 Sb.
  Změna: 409/2010 Sb., 427/2010 Sb.
  Změna: 188/2011 Sb.
  Změna: 351/2011 Sb., 355/2011 Sb., 420/2011 Sb.

  Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se
  usneslo na tomto zákoně: