Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 2. § 395 - § 396 Závěrečná ustanovení

HLAVA II

  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  § 395

  Zrušuje se:

  1. zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce,

  2. zákon č. 153/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce,

  3. zákon č. 72/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje § 105 zákoníku
  práce,

  4. zákon č. 111/1984 Sb., o prodloužení základní výměry dovolené na
  zotavenou a o doplnění § 5 zákoníku práce,

  5. zákon č. 22/1985 Sb., kterým se mění a doplňuje § 92 a 105 zákoníku
  práce,

  6. zákon č. 52/1987 Sb., kterým se mění a doplňují některá ustanovení
  zákoníku práce,

  7. zákon č. 231/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a
  zákon o zaměstnanosti,

  8. zákon č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č.
  65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,

  9. zákon č. 220/1995 Sb., kterým se mění zákon č. 74/1994 Sb., kterým
  se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších
  předpisů, a některé další zákony,

  10. zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě odměně za pracovní pohotovost a o
  průměrném výdělku,

  11. zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách,

  12. zákon č. 44/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992
  Sb., o cestovních náhradách,

  13. zákon č. 125/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992
  Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb.,

  14. zákon č. 36/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 119/1992 Sb., o
  cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů,

  15. zákon č. 475/2001 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců
  s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě,

  16. nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a
  některé další zákony,

  17. nařízení vlády č. 461/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
  108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony,

  18. nařízení vlády č. 342/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
  108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony,
  ve znění nařízení vlády č. 461/2000 Sb.,

  19. nařízení vlády č. 516/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
  108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony,
  ve znění pozdějších předpisů,

  20. nařízení vlády č. 252/1992 Sb., o podmínkách pro poskytování a výši
  zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví
  škodlivých pracovních podmínkách,

  21. nařízení vlády č. 77/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení
  vlády České republiky č. 252/1992 Sb., o podmínkách pro poskytování a
  výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví
  škodlivých pracovních podmínkách,

  22. nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových
  tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém
  pracovním prostředí a za práci v noci,

  23. nařízení vlády č. 308/1995 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
  333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového
  zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí
  a za práci v noci,

  24. nařízení vlády č. 356/1997 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
  333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového
  zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí
  a za práci v noci, ve znění nařízení vlády č. 308/1995 Sb.,

  25. nařízení vlády č. 318/1998 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
  333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového
  zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí
  a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů,

  26. nařízení vlády č. 132/1999 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
  333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového
  zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí
  a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů,

  27. nařízení vlády č. 312/1999 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
  333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového
  zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí
  a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů,

  28. nařízení vlády č. 163/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
  333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového
  zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí
  a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů,

  29. nařízení vlády č. 430/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
  333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového
  zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí
  a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů,

  30. nařízení vlády č. 437/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
  333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového
  zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí
  a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů,

  31. nařízení vlády č. 560/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
  333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového
  zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí
  a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů,

  32. nařízení vlády č. 464/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
  333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového
  zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí
  a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů,

  33. nařízení vlády č. 700/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
  333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového
  zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí
  a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů,

  34. nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě,

  35. nařízení vlády č. 320/1997 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
  303/1995 Sb., o minimální mzdě,

  36. nařízení vlády č. 317/1998 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
  303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění nařízení vlády č. 320/1997
  Sb.,

  37. nařízení vlády č. 131/1999 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
  303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů,

  38. nařízení vlády č. 313/1999 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
  303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů,

  39. nařízení vlády č. 162/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
  303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů,

  40. nařízení vlády č. 429/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
  303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů,

  41. nařízení vlády č. 436/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
  303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů,

  42. nařízení vlády č. 559/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
  303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů,

  43. nařízení vlády č. 463/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
  303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů,

  44. nařízení vlády č. 699/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
  303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů,

  45. nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
  veřejných službách a správě,

  46. nařízení vlády č. 637/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
  330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
  správě,

  47. čl. I nařízení vlády č. 213/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády
  č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
  a správě, ve znění nařízení vlády č. 637/2004 Sb., a nařízení vlády č.
  469/2002  Sb.,  kterým  se stanoví katalog prací a kvalifikační
  předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech
  zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
  předpisů,

  48. nařízení vlády č. 307/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
  330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
  správě, ve znění pozdějších předpisů,

  49. nařízení vlády č. 537/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
  330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
  správě, ve znění pozdějších předpisů,

  50. vyhláška č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském
  zabezpečení studujících při zaměstnání,

  51. vyhláška č. 197/1994 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva
  školství  č.  140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském
  zabezpečení studujících při zaměstnání, ve znění zákona č. 188/1988
  Sb.,

  52. vyhláška č. 172/1973 Sb., o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k
  výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí,

  53. vyhláška č. 75/1967 Sb., o dodatkové dovolené pracovníků, kteří
  konají práce zdraví škodlivé nebo zvlášť obtížné, a o náhradě za ztrátu
  na výdělku po skončení pracovní neschopnosti u některých nemocí z
  povolání,

  54. vyhláška č. 45/1987 Sb., o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez
  snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům do 21 let věku v podzemí
  hlubinných dolů,

  55. vyhláška č. 95/1987 Sb., o dodatkové dovolené pracovníků, kteří
  pracují s chemickými karcinogeny,

  56. vyhláška č. 96/1987 Sb., o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez
  snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům, kteří pracují s
  chemickými karcinogeny,

  57. vyhláška č. 108/1989 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č.
  96/1987 Sb., o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze
  zdravotních důvodů pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny,

  58. vyhláška č. 104/1993 Sb., kterou se stanoví období s nižší potřebou
  práce organizací lesního hospodářství ve vlastnictví státu,

  59. vyhláška č. 275/1993 Sb., kterou se stanoví období s nižší potřebou
  práce organizací vojenských lesů a statků,

  60. vyhláška č. 18/1991 Sb., o jiných úkonech v obecném zájmu,

  61. vyhláška č. 367/1999 Sb., kterou se stanoví období s nižší potřebou
  práce provozovatelům a dopravcům na dráze celostátní a regionální.

  § 396

  Účinnost

  (1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

  (2) Ustanovení § 238 odst. 1 pozbývá platnosti dnem, kdy nabude
  účinnosti vypovězení Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 45 o
  zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů,
  1935 (č. 441/1990 Sb.).

  Zaorálek v. r.

  Paroubek v. r.