Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 1. § 300 Množství práce a pracovní tempo

ČÁST TŘINÁCTÁ

  SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

  HLAVA I

  MNOŽSTVÍ PRÁCE A PRACOVNÍ TEMPO

  § 300

  (1) Zaměstnavatel je povinen při určení množství požadované práce a
  pracovního tempa vzít v úvahu fyziologické a neuropsychické možnosti
  zaměstnance, předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
  práci a čas na přirozené potřeby, jídlo a oddech. Množství požadované
  práce a pracovní tempo je možné určit také normou spotřeby práce.

  (2) Zaměstnavatel je povinen zabezpečit, aby podmínky podle odstavce 1,
  popřípadě norma spotřeby práce, byla-li jím určena, byly vytvořeny před
  zahájením práce.

  (3) Množství požadované práce a pracovní tempo, popřípadě zavedení nebo
  změnu normy spotřeby práce určuje zaměstnavatel, nejsou-li sjednány v
  kolektivní smlouvě, po projednání s odborovou organizací.