Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 1. § 211 Základní ustanovení

ČÁST DEVÁTÁ

  DOVOLENÁ

  HLAVA I

  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

  § 211

  Zaměstnanci, který vykonává zaměstnání v pracovním poměru, vzniká za
  podmínek stanovených v této části právo na

  a) dovolenou za kalendářní rok nebo na její poměrnou část,

  b) dovolenou za odpracované dny,

  c) dodatkovou dovolenou.