Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 16. § 346 Zvláštní úprava pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí

HLAVA XVI

  ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCŮ S PRAVIDELNÝM PRACOVIŠTĚM
  V ZAHRANIČÍ

  § 346

  Vláda může nařízením stanovit odchylnou úpravu pracovního poměru
  zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí, včetně oprávnění
  zaměstnavatelů a povinností zaměstnanců, pokud jde o

  a) možnost opakovaného prodlužování pracovního poměru na dobu určitou v
  zahraničí, včetně možnosti sjednat délku trvání pracovního poměru na
  dobu určitou také na dobu vyslání na práci v zahraničí,

  b) podmínky

  1. odchylného rozvržení pracovní doby v zahraničí, a to i ve vztahu ke
  dnům pracovního klidu (§ 91),

  2. omezení pohybu zaměstnance z bezpečnostních důvodů v rámci sídla
  zaměstnavatele v zahraničí.