Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 5. § 275 Zabezpečení při pracovních úrazech a nemocech z povolání

 HLAVA V

   ZABEZPEČENÍ PŘI PRACOVNÍCH ÚRAZECH A NEMOCECH Z POVOLÁNÍ

   § 275

   Zabezpečení  zaměstnance  pro případ újmy na zdraví při pracovním úrazu
   nebo  nemoci  z povolání upravuje zvláštní právní předpis, pokud není v
   tomto zákoně dále stanoveno jinak (§ 365 a násl.).