Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 6. § 140 Odměna za pracovní pohotovost

HLAVA VI

   ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST

   § 140

   Za  dobu  pracovní  pohotovosti [§ 78 odst. 1 písm. h) a § 95] přísluší
   zaměstnanci odměna nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku.