Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 5. § 190 Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce

HLAVA V

  NÁHRADA ZA OPOTŘEBENÍ VLASTNÍHO NÁŘADÍ, ZAŘÍZENÍ A PŘEDMĚTŮ POTŘEBNÝCH
  PRO VÝKON PRÁCE

  § 190

  (1) Sjedná-li zaměstnavatel, popřípadě vnitřním předpisem stanoví nebo
  individuálně písemně určí podmínky, výši a způsob poskytnutí náhrad za
  opotřebení vlastního nářadí, zařízení nebo jiných předmětů potřebných k
  výkonu práce zaměstnance, poskytuje mu tuto náhradu za dohodnutých,
  stanovených nebo určených podmínek.

  (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na používání motorového
  vozidla, u kterého se poskytování náhrad řídí § 157 až 160.