Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 4. § 307 Mzdová, platová a ostatní práva v pracovněprávních vztazích

HLAVA IV

  MZDOVÁ, PLATOVÁ A OSTATNÍ PRÁVA

  § 307

  (1) Zakládá-li výměr (§ 113 odst. 4 a § 136) právo zaměstnance na
  plnění v pracovním poměru v menším rozsahu, než vyplývá ze smlouvy nebo
  než stanoví vnitřní předpis, je v dotčené části neplatný.

  (2) Obsahuje-li smlouva nebo vnitřní předpis úpravu mzdových nebo
  platových práv a ostatních práv v pracovněprávních vztazích, podle
  kterých má zaměstnanci příslušet více stejných práv, přísluší mu jen
  jedno takové právo, a sice to, které zaměstnanec určí.