Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 4. § 138 Odměna z dohod

HLAVA IV

   ODMĚNA Z DOHODY

   § 138

   Výše  odměny  z  dohody a podmínky pro její poskytování se sjednávají v
   dohodě o provedení práce nebo v dohodě o pracovní činnosti.