Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 1 § 729 Předmět úpravy

Hlava III

  Zvláštní ustanovení pro závazkové vztahy v mezinárodním obchodu

  Díl I

  Předmět úpravy

  § 729

  Ustanovení této hlavy se použijí vedle ostatních ustanovení tohoto
  zákona na závazkové vztahy uvedené v § 261 a 262, na jejichž vzniku se
  podílí alespoň jeden účastník, který má sídlo nebo místo podnikání,
  popřípadě bydliště na území jiného státu než ostatní účastníci,
  jestliže tyto vztahy se řídí československým právním řádem.